Vizuální identita jazykové školy. Jednotící motiv spojování je použit v detailu logotypu, jako samostatná značka a také jako ideový podklad pro řadu piktogramů. Protože jazyky mají odjakživa schopnost propojovat lidi všech kultur, přesvědčení a pohlaví.
Visual identity for a language school. Interconnection is the motif used in logotype, emblem, and pictograms.

Další projekty