Vizuální identita pro skupinu multimediálních umělců, která se naneštěstí rozpadla dříve, než náš design stačila použít. Zdání, že jsme to podobou logotypu předznamenali, je zcela mylné. Nebojte, takovou moc opravdu nemáme.
Visual identity for a group of multimedia artists who unfortunately broke apart before they had a chance to start using it. One might think our design predicted this but that would be a false assumption. Don’t worry, we have no such power.

Další projekty