Soutěžní návrh značky pro pětadvacáté výročí Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a identity navazujícího výstavního projektu Monumentální topografie. Tentokrát to nevyšlo, ale doufáme, že se nám naší alma mater podaří dostat do světel reflektorů někdy v budoucnu.
Ve spolupráci s Dominikou Všední a Martinem Bosákem.
Proposal for 25th anniversary logo for the Faculty of Art and Design of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem including visual identity for the Monumental Topography exhibition project. Although we didn’t win this competition, we hope to put our alma mater in the spotlight another time.
In cooperation with Dominika Všední and Martin Bosák.

Další projekty